Etablering af spildevandssystem

Etablering af et nyt spildevandssystem i et villakvarter ved Herlev.

Hovedentreprise for etablering af et nyt spildevandssystem i et villakvarter i omegnen af Herlev. Der har ikke tidligere været spildevandskloak i området, så der var tale om et nyanlæg. Entreprisen indebar en del gravearbejde, og til etableringen af betonbrøndene gjorde vi brug af et helt nyt avanceret og fleksibelt gravekassesystem.

Arbejdsomfang

  • Etablering af ca. 1000 lbm spildevandsledning ø250PE ved styret underboring
  • Etablering af 15 stks. ø1250-ø1500 betonbrønde samt skelbrønde og tilslutninger af disse.

Særlige forhold

Vi skulle tage højde for en række forskellige ledninger i jorden. Under hele byggeperioden skulle der være adgang forbi udgravninger for cyklister og gående. Alle beboere skulle sikres adgang til deres indkørsler i hele anlægsperioden.

Periode

2013