Vores tilbudsafdeling hjælper dig på rette vej

Uanset om du er bygherre, rådgiver, underentreprenør eller leverandør, sidder vores tilbudsafdeling klar til at besvare din forespørgsel.

Zacho-Lind kan udføre anlægs- og forsyningsprojekter i total-, hoved- og fagentreprise eller som partnering.

Uanset hvilken samarbejdsform opgaven udføres i, er vi overbeviste om, at en høj grad af åbenhed og dialog er med til at sikre det bedst mulige projektforløb.

Kontakt Zacho-Linds tilbudskoordinator Camilla Vittrup Frandsen på telefon +45 30 32 12 86 eller tilbud@zacho-lind.dk.

Samarbejdsformer

Valget af samarbejdsform afhænger typisk af opgavens kompleksitet og bygherrens ønsker i forhold til sin egen rolle i processen.

Hovedentreprise

Hovedparten af de opgaver, vi udfører, er i hovedentreprise.

Ved en hovedentreprise har bygherren først rådført sig med én eller flere rådgivere, inden vi får opgaven. Bygherrens rådgiver eller rådgiverteam har udarbejdet et projekt eller oplæg til den opgave, der ønskes udført af os. Vi har så ansvar for at koordinere og styre udførelsen af alle projektets delopgaver.

En af vores styrker er, at vores egne folk kan udføre langt de fleste typer opgaver. Ved at kunne udføre de fleste typer opgaver i egenproduktion har vi ekstra gode forudsætninger for at kunne planlægge og koordinere projektet så effektivt som muligt.

Mange års erfaring og opbyggede kompetencer inden for projektstyring og byggeledelse har gjort os til en af branchens dygtigste hovedentreprenører på alle typer anlægsopgaver – både større og mindre nyanlægs- eller renoveringsprojekter.

Totalentreprise

Hvis bygherren har valgt, at opgaven skal udføres i totalentreprise, varetager vi hele projektet og står for alt lige fra den indledende projektering til styringen af projektets økonomi, tid og kvalitet.

Når vi udfører opgaver i totalentreprise, rådfører vi os med kompetente rådgivere, som hjælper os med at projektere opgaven alt efter behov.

Vi har projektledere med kompetencer inden for en bred vifte af arbejdsområder og projektledere, som har specialiseret sig i et særligt område – f.eks. betonarbejder, kloakarbejder, vejarbejder eller forsyningsledninger.

Med kompetencer inden for planlægning, projektoptimering, koordinering og udførelse har vi både kapaciteten, erfaringerne og evnerne til at varetage anlægsprojekter som totalentreprenør inden for vores fagområder.

Partnering

Udover de traditionelle entrepriseformer har vi i de senere år fået gode erfaringer med gennemførelse af opgaver i partnering og tilsvarende samarbejdsformer.

Partnering er velegnet til større projekter med tekniske udfordringer. Her kan man typisk nå frem til de bedste løsningsmuligheder ved et konstruktivt og dialogbaseret samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenør. Såvel bygherre som rådgiver og entreprenør deltager i projekteringen og supplerer hinanden med hver sin specialviden og erfaringer.

I tillæg til at bidrage med vores viden og erfaringer i selve projekteringen, deltager vi gerne i alle de indledende faser – lige fra forundersøgelser til slutbehandling hos myndighederne.

Partnering er en tillidsbaseret samarbejdsform, som stiller store krav til åbenhed og involveret engagement fra alle parter, men vi har rigtig gode erfaringer med de opgaver, som vi har udført i partneringaftaler.