Fjernvarme

totalløsning til anlæg af fjernvarme 

Zacho-Lind er en erfaren fjernvarmeentreprenør, der har udført fjernvarmeopgaver siden midten af 1980’erne. Med egne certifikatsvejsere, dygtige gravehold og erfaren projektledelse sikrer vi en velkoordineret udførelse i høj kvalitet, hvor vi kan løse hele opgaven fra start til slut.

Vi løser fjernvarmeopgaver over hele Sjælland og rykker ud til akutsituationer – og vi har alle kompetencerne under eget tag.

Vores dygtige medarbejdere udfører total-, hoved- og fagentrepriser og varetager såvel små opgaver i 5000 kroners klassen som store længerevarende entrepriser. Vores kunder er forsyningsselskaber over hele Sjælland og private virksomheder. 

  • Vi anlægger ledningsnettet fra forsyning til forbruger.
  • Vi står for aftaler med hver enkelt forbruger om tilkobling på deres matrikel.
  • Vi etablerer intern fjernvarme hos boligforeninger, i p-kældre m.m.
  • Vi arbejder med store komplicerede omkoblinger.
  • Vi er vant til at samarbejde med markedets rørleverandører og forestå rørafkald.

Kompetencer

Fjernvarme nyanlaeg og renovering

Nyanlæg og renovering

Vi udfører alle former for nyanlæg og renoveringer. Når der er behov, trækker vi på ekspertise fra vores øvrige afdelinger inden for forsyning, beton, anlæg og styret boring.

Rammeaftaler og vagtordning inden for fjernvarme

Rammeaftaler, akutudkald og vagtordning

For flere forsyningsselskaber løser vi rammeaftaler. Det gælder også vagtordninger og akutudkald, hvor vi rykker ud til vores kunder døgnet rundt.

svejsning-af-fjernvarmeroer

totalløsning fra start til slut

Med egne certifikatsvejsere og gravehold tilbyder vi en totalløsning, hvor vi sørger for opgaveløsningen fra start til slut og dermed minimerer grænsefladerne til eksterne aktører.

Seneste referencer

Fjernvarme med bypass-operation

Fjernvarme med bypass-operation

I/S Vestforbrænding

Over en næsten toårig periode udførte Zacho-Lind et større arbejde på I/S Vestforbrændings hovedforsyningsledning, med anlæg af ny fjernvarmeledning, der skulle tilkobles hovedforsyningsledningen med hottap.