Etablering af biogasledning

Etablering af biogasledning fra Lynettens renseanlæg til HOFORs gasregulatoranlæg på Prags Boulevard i København.

Etablering af biogasledning fra Lynettens renseanlæg til HOFORs gasregulatoranlæg på Prags Boulevard i København.

Arbejdsomfang

  • Rydningsarbejder: træfældning og nedknusning af vegetation.
  • Jordarbejder: opgravning, tilfyldning og komprimering.
  • Spunsarbejder: boring for heb og udfyldning med træ- og jernplader, svejsearbejder, stræk, oplænder, traditionel københavnerspuns, gravekasser, spunsgrubber samt grundvandspumpning.
  • Sugespidsanlæg: opstilling og drift inkl. udløb igennem olieudskiller.
  • Styret underboring: 200 lbm ø700 mm og 125 lbm ø125 mm.
  • Rørarbejder: svejsning af ø560 mm PE-rør samt indmåling og lægning.
  • Gravningsarbejder: gravning til trækrør, 4100 lbm ø110 mm.
  • Belægningsarbejder: asfalt og belægningssten.
  • Trafikforanstaltninger: sideforlægning og omlægning ved vejkryds.

Særlige forhold

Arbejdet blev udført i et område med meget forurenet jord, som skulle håndteres, sorteres og bortkøres. Derfor blev der taget omfattende sikkerhedsforanstaltninger.

Periode

2012-2013