Renovering af renseanlæg

Kompleks betonrenovering på Køge Renseanlæg.

Hovedentreprise for renovering af to rådnetanke på Køge Renseanlæg udvendigt og indvendigt samt optimering af rådnetank-anlægget med to nye maskinbygninger.

Arbejdsomfang

  • Tømning, rengøring og betonrenovering af rådnetanke (2 stk à 2.400 m3).
  • Nedrivning af tilknyttede bygværker og bygningskonstruktioner i beton.
  • Betonrenovering med betonspuling, sprøjtestøbning og epoxy-belægning (med særlig rådnetanksepoxy) i op til 14 meters højde.
  • 40 omstøbninger af eksisterende og nye rør samt injiceret gamle, utætte betonbygværker.
  • Etablering af to nye maskinbygninger (300 m2) i sandwichelementer.
  • Opførelse af et 14 meter højt maskintårn udført i stålkonstruktion med facadeprofiler.
  • Nedrivning og genopførelse af stor fedtbrønd samt opførelse af tilhørende maskinhus.
  • Kloakering fra Ø110 til Ø250 mm.

Særlige forhold

På grund af arbejdets karakter blev der taget omfattende sikkerhedsforanstaltninger for vores medarbejdere.

Periode

2013 – 2016