Forskønnelsesprojekt på Københavnsvej i Roskilde

Spændende vej- og ledningsrenoveringsarbejder i forbindelse med et omfattende forskønnelsesprojekt.

På én af Roskildes vigtigste indfaldsveje er Zacho-Lind i gang med en spændende vej- og ledningsrenoveringsarbejder i forbindelse med et større forskønnelsesprojekt af Roskilde Kommune og Fors A/S.

Vi står for bl.a. for udskiftning af ledningsanlæg til vand, spildevand og fjernvarme samt belægningsarbejder – arbejder som vi har meget erfaring med. Kommer du til at befærde dig på vejen i den nærmeste fremtid vil du bl.a. komme til at se flere grønne helleanlæg med træer og en ny super-cykelsti.

Eftersom projektet bl.a. indeholder vand og fjernvarme har vi gode erfarne kræfter fra både vand og fjernvarme i gang på sagen. Peter Honoré-Andreassen fra NIRAS siger følgende om det tværgående samarbejde:

”Samarbejdet mellem Zacho-Lind, NIRAS og Fors er forløbet supergodt. Der har været en konstruktiv dialog og projektafvikling lige fra start. Vi har siddet mange omkring bordet, da projektet indeholder 2 projekter med hver sin bygherre og rådgiver med mange grænseflader, og det har ZL (Zacho-Lind, red.) håndteret rigtigt godt. ZL har været en god medspiller ifm. med udfordringer og projektændringer, hvor ZL har været meget løsningsorienteret gennem hele processen med fokus på den optimale løsning for projektet. Projektet udføres i et meget trafikeret område med mange interessenter, som har stillet store krav til trafikafviklingen og interagerende/kontakt med borger/beboer i området, som ZL på forkant har håndteret godt. Det har været et samarbejde som er forløbet godt med en god tone og afvikling.”

Bygherrer: Roskilde Kommune og Fors A/S
Rådgivere: NIRAS og Artelia