Landmåling

Præcisionsmålinger i høj kvalitet

Hos Zacho-Lind har vi mere end 15 års erfaring med komplekse landmåleropgaver på blandt andet broer, betonbygværker og forsyningsledninger. På opgaver af denne type anvender vi blandt andet Leicas TS16 3 sec. totalstation. 

Kompetencer

Landmaaling-og-CAD-programmer

Alle CAD-formater

Vores landmålerafdeling arbejder i CAD-programmer som Autocad, Landcad og Civil 3D og i alle formater som DSFL, GIS, xml, BIM og IFC. Det gør det nemt at samarbejde på tværs af organisationer og betyder, at vi med det samme kan arbejde i bygherres materiale.

Landmaaling_Profilering og situationsplaner

Profilering og situationsplaner

Hos Zacho-Lind udarbejder vi profilering og situationsplaner i samarbejde med rådgiver, når der er behov for det. På grund af vores lange erfaring med landmåling, kan vi ofte tilbyde nytænkende løsninger på udfordringer, også undervejs i projektet.

Maskinstyring med 3D

Maskinstyring med totalstation

Hos Zacho-Lind har vi det nyeste udstyr fra Leica til maskinstyring. Vi anvender GPS eller totalstation til maskinstyring afhængigt af opgavens karakter og særlige forhold i omgivelserne.

Lang Erfaring med landmåling

Landmåleren er en vigtig og fast deltager i planlægning og opstart af projekterne i Zacho-Lind. Det sikrer en præcis opmåling, som lægger hele fundamentet for at aflevere et projekt i god kvalitet.  

Det betyder også, at vi kan arbejde i mange forskellige formater og aflevere materiale til bygherre og rådgiver i de ønskede formater.

Landmåleren sparrer med og udvikler løsninger i samarbejde med de enkelte projekter. Det tætte samarbejde giver et godt grundlag for at optimere et projekt og sikrer stor præcision i udførelsen af arbejdet.

Et godt eksempel på betydningen af det tætte samarbejde fik vi under vores arbejde på Belvederebroen i København, hvor landmåleren foretog en kontinuerlig positionering af pæle og rammemaskine under udførelse af ramningen. Det medførte en usædvanlig stor nøjagtighed på alle pæle og bidrog til en rigtig god opgaveløsning.

Seneste referencer

Stibro på Rungstedvej

Stibro på Rungstedvej

Hørsholm Kommune

Zacho-Lind har nedrevet og genopbygget to stibroer over på Rungstedvej for Hørsholm Kommune.

Cykel- og gangbro i København

Cykel- og gangbro i København

Københavns Kommune

Tæt ved H.C. Ørstedsværket har Zacho-Lind opført Belvederebroen - en 21 meter lang og 5 meter bred cykel- og gangbro.