Kabelarbejde

Kabelarbejder til el og fibernet

Zacho-Linds erfarne kabelafdeling lægger kabler til el og fibernet over hele Sjælland. Vores anlægsafdeling kan løse opgaven fra opstart til tilslutning hos kunden med egne maskiner og medarbejdere.

forskellige metoder til etablering

Udover traditionel gravning kan vi lægge kablerne med styret boring. Det er en fordel, når man vil begrænse størrelsen og kompleksiteten på opgravningen. Desuden benytter vi jordfortrængning/skydning med raket, som kan være en fordel på arealer med begrænset plads. Vi har udstyr til at ispule og iblæse kabler i rør.

Zacho-Lind løser en bred vifte af kabelopgaver:

  • Anlæg af el- og fiberkabler til forsyningsselskabernes kunder
  • Anlæg af el- og fiberkabler til jernbanen
  • Etablering af fundamenter og belysningsmaster.

I Zacho-Lind løser vi både enkeltstående opgaver og rammeaftaler, ligesom vi tilbyder en totalløsning, der omfatter den fulde etablering med fremførelse af kabler og stik, landmåling, myndighedsgodkendelser, kundekontakt og kundetilslutninger.

Seneste referencer

Rammeaftale for gasarbejder

Rammeaftale for gasarbejder

HOFOR A/S

Zacho-Lind har siden 2006 udført renoveringer, nyanlæg, akutte og planlagte lækagereparationer samt driftsopgaver på HOFORs gasledningsnet.

Relining af råvandsledning

Relining af råvandsledning

HOFOR A/S

Fra maj til december 2020 renoverede vi en større råvandsledning for HOFOR ved hjælp af relining.