Tunnel og spildevandsledning Bispebjerg

Fra slut 2019 til sommer 2020 stod vi for etablering af 2 x 25 meter tunnel samt 67 meter ø355-spildevandsledning på Nyt Hospital Bispebjerg.

Tunnelen byggede vi med færdigproducerede betonelementer, som blev sat sammen på stedet. Ledningen blev etableret ved tunnelering under den centrale adgangsvej til Bispebjerg Hospital.

Entreprisen forudsatte hensyntagen til hospitalets daglige drift. Derudover skulle gamle fredede træer på området beskyttes. Vi benyttede derfor gravekasser til afstivning af byggegruben frem for spuns. Entreprisen skulle udføres inden byggeriet af det nye akutsygehus.