Renovering af Istedgade

Mellem 2013 og 2015 renoverede Zacho-Lind en stor del af Istedgade for Københavns Kommune. Opgaven blev udført i to etaper.

Projektet havde til formål at forbedre forholdene for cyklister i Istedgade, på strækningen fra Reventlowsgade til Enghave Plads.

Arbejdsomfang

  • Etablering af nye fortove i begge sider af kørebanen
  • Etablering af cykelstier i begge sider af kørebanen
  • Anlæggelse af hævede flader i semifleksibel belægning ovenpå eksisterende asfaltkørebane ved fire vejkryds
  • Opsætning af nyt gadeinventar og ny belysning
  • Plantning af træer

Særlige forhold

Arbejdet blev udført i et stærkt trafikeret område, hvor der især skulle tages hensyn til de mange cyklister og gående samt turister.

Periode

Arbejdet blev udført i to etaper, i 2013 og 2015. Renoveringen af Istedgade var et af flere afsluttede belægningsprojekter i Københavns Kommune i 2015, som lå til grund for, at kommunen modtog årets Brolæggerpris.