Klimasikring af Sankt Annæ Plads

Zacho-Lind var hovedentreprenør på et af de første klimasikringsprojekter i det indre København, hvor Sankt Annæ Plads blev skybrudssikret.

Vi udførte ny kloak, regnvandsledninger og forsænkede arealer. På Sankt Annæ Plads anlagde vi smallere vejbaner, bredere fortove, cykelstier og flere grønne arealer og opholdsarealer. Med til opgaven hørte også, at den del af Nyhavn, som tidligere var asfalteret, blev brolagt, og at Kvæsthusgade blev  renoveret.

Opgaven blev udført for Sankt Annæ Selskabet som var et samarbejde mellem Realdania, HOFOR A/S, Københavns Kommune og private donorer.

Arbejdsomfang
Arbejdet omfattede alle opgaver i forbindelse med skybrudssikring, fornyelse af pladsen og etablering af nye overflader:

  • Opbrydning, opgravning og bortkørsel af ca. 15.000 m3 jord
  • Spuns- og betonarbejde
  • Grundvandssænkning
  • Kloakering
  • Ledningsomlægninger
  • Nye regnvandsledninger med LAR-løsninger, herunder forsænkede arealer til lokal afledning af regnvand
  • Brolægningsarbejde og belægningsarbejder, heraf ca. 10.000 m2 granitbelægning
  • Etablering af nye grønne områder med beplantning, inklusive plantning af 70 træer samt planter og 930.000 blomsterløg.
  • Opsætning af inventar, f.eks. bænke, legeredskaber, cykelparkering mm.

Periode

2015-2016