Støbning af betonbygværk

Zacho-Lind etablerede i 2013 - 2014 et 70 m2 stort underjordisk betonbygværk for I/S Vestforbrænding.

Projektet var en hovedentreprise, og bygværket skulle huse en pumpestation for I/S Vestforbrændings fjernvarmenet.

Med brug af en særlig, ny vibrator udførte vi københavnerspuns ned til 5 meters dybde, hvorefter vi udgravede en byggegrube, monterede forskalling og in situ-støbte bygværket. Derefter udstyrede vi det med membran og monterede stål- og pumpeudstyr samt ledningsforbindelser.

Pumpestationen indgik i I/S Vestforbrændings udbygning af fjernvarmenettet fra Ballerup til Måløv.

Arbejdsomfang

  • Afstivning af byggegrube med spuns
  • Jordarbejder
  • Ledningsarbejder
  • Betonarbejder
  • Membran
  • Montering af ståludstyr

Periode

2013-2014