To stibroer for Femern A/S

I 2015 opførte Zacho-Lind to stibroer i azobétræ ved Rødbyhavn. 

Broerne har en længde på hhv. 50 og 143 meter. Den korte stibro fører over motorvej E 47. Den 143 meter lange bro krydser jernbanesporene til og fra Rødby Færgehavn. Stibroerne skal forbedre fremkommeligheden i området, mens Femern-forbindelsen bygges.

Broerne blev delvist projekteret og udført i et samarbejde mellem Zacho-Lind A/S og en udenlandsk azobétræleverandør. Brooverdelen er bygget i azobétræ, mens brodækket er af glasfiber og hviler på stålsøjler. Det afrikansk producerede træ er miljøgodkendt og produceret under bæredygtige forhold.

Arbejdsomfang

  •  Etablering af sporspærringer og sløjfning af spor i drift
  •  Opbygning af arbejdsvej hen over 13 spor i baneareal i Rødbyhavn
  •  Fundamenter til broen er udført i borede pæle Ø1500 i dybde op til 6 m.
  •  Levering og montering af 9 stk. stålunderstøtninger på 5,5 x 5 m.

Særlige forhold

Arbejdet foregik hen over trafikerede områder med motorvej og jernbane.

Periode
2015