Gasledning under vand

Fra Amager og under havneløbet til Prøvestenen har Zacho-Lind etableret en 355 mm gasledning.

Der var tale om et komplekst anlægsarbejde, hvor 460 meter blev udført med styret boring, og 350 meter blev gravet ned.

Arbejdsomfang

Projekteringen foregik i et samarbejde mellem bygherren og Zacho-Lind.

Udførelsen omfattede:

  • Etablering af otte meter dyb byggegrube
  • Grundvandssænkning inkl. myndighedsbehandling. Grundvandssænkning blev udført med filterboringer og sugespidser
  • Bortkørsel af jord, herunder håndtering af forurenet jord
  • Svejsning og montage af ledning
Særlige forhold

Boringen blev udført under vand. Arbejde i kørebane og cykelsti blev udført som aften/natarbejde. Gasledningen blev anlagt i et område, hvor andre store kabler skulle krydses.

Periode

2015