Rammeaftale for gasarbejder

Zacho-Lind har siden 2006 udført renoveringer, nyanlæg, akutte og planlagte lækagereparationer samt driftsopgaver på HOFORs gasledningsnet.

Arbejder på HOFORs bygasnet

Opgaverne er udført under nu den femte udbudte rammeaftaler, som omfattede både jord- og rørarbejde. Zacho-Lind har vundet aftalerne efter at have afgivet det mest konkurrencedygtige tilbud.

Zacho-Lind vandt også det seneste udbud og skal varetage rammeaftalen for de kommende år, fra 2023 og frem.

Akutte lækager, planlagte renoveringer og nyanlæg

Den seneste rammeaftale fra 2019-2023 omfattede omkring 450 opgaver af forskellig størrelse om året. Opgaverne omfattede:

  • Akutte lækager, herunder vagtordning 24/7
  • Planlagte renoveringer
  • Nyanlæg – hovedsagelig nye stik
  • Fraskæringer
  • Driftsopgaver
  • Omlægning af ledninger

Mange af opgaverne har vi løst med relining, ligesom vi også benytter andre no dig-metoder som styret boring og pipe bursting.

Vi har arbejdet med PE-ledninger i ledningsdimensioner over et bredt spænd: Ø32-Ø40-Ø63- Ø90-Ø125-Ø160-Ø225-Ø355-Ø560 mm.

Mange års erfaring med rammeaftaler

Zacho-Lind varetager en række rammeaftaler for forsyningsselskaber på hele Sjælland, og vi har stor erfaring i at varetage vagtordninger og akutudrykninger. Vi vægter højt, at der er en god samarbejdsrelation og har stort fokus på at arbejde løsningsorienteret og levere løsninger i høj kvalitet. Det giver os gode resultater i vores mange rammeaftaler, som ofte bliver forlænget.

Hos Zacho-Lind har vi desuden den store fordel, at bredden i vores kompetencer betyder, at vi kan udføre den efterfølgende retablering med egne asfalthold.

Ud over opgaver inden for rammeaftalen byder vi også på større opgaver, når der skal anlægges nyt på gasforsyningsnettet. Læs f.eks. om etableringen af en ny gasledning under havneløbet mellem Amager og Prøvestenen.