Relining af råvandsledning

Fra maj til december 2020 renoverede vi en større råvandsledning for HOFOR ved hjælp af relining.

Råvandsledningen, kaldet Nybølleledningen, fører fra kildepladser omkring Harrestrup frem til HOFOR’s vandværk ved Islevbro. Den eksisterende råvandsledning var en støbejernsledning, og renoveringen blev primært udført ved relining af en ø500 PE-ledning.

Den samlede opgave bestod af jordarbejder og ledningsarbejder, samt en række leverancer knyttet til disse arbejder. Opgaven inkluderede tilslutning til eksisterende anlæg og afsluttende idriftsættelse.

Ledningsdimensioner: Renovering af DN650 støbejernsledning ved relining med ø500 PE-ledning.