Fornyelse af Nørrebrogade

Zacho-Lind ombyggede en del af Nørrebrogade for at forbedre forholdene for cyklister, fodgængere og bustrafik.

Ombygningen foregik på strækningen mellem Nørrebros Runddel og Nørrebro Station.

Arbejdsomfang

– Udvidelse af cykelstierne i begge sider af vejen
– Ny busgade
– Nye pladser på sidegaderne til Nørrebrogade
– Træplantning
– Opsætning af gadeinventar
– Ny belægning på pladser/fortov på Nørrebros Runddel
– Hele strækningen fik ny slidlagsbelægning og vejmarkering

Særlige forhold

Arbejdet blev udført i et tæt trafikeret område, hvor der skulle tages hensyn til de mange cyklister og fodgængere. Arbejdet skulle desuden tilrettelægges, så der var adgang til butikkerne på strækningen under arbejdet.

Periode

2014-2015