Trykledning med styret boring

Zacho-Lind anlagde i 2018 en ny spildevandstrykledning ved hjælp af styret boring. En af etaperne i arbejdet indeholdt en 500 meter lang boring, der foregik i ned til 10 meters dybde.

Der var tale om en ny 3880 meter lang ledning i Ø315 nær Jægerspris, som blev anlagt, for at føre spildevand til et andet renseanlæg end det hidtil anvendte. Boringerne blev udført i flere etaper. En af boringerne blev udført som en 500 meter lang, vandret boring i ned til 10 meters dybde, idet boringen skulle krydse en bakketop.

Det var en kompliceret opgave, som krævede god planlægning og erfaring. Ved at benytte styret boring var der kun behov for opgravning ved start- og modtagerstedet for ledningen. Samtidig undgik man gener for trafik og omgivelser. Opgaven blev udført tæt ved Roskilde Fjord og foregik inden for kystbeskyttelseslinjen.