Vand- og bygasledninger på Gl. Kongevej

Zacho-Lind har i 2019 udført en ledningsrenovering på vand- og bygasledninger for Frederiksberg Forsyning, langs den nordlige side af Gammel Kongevej.

(Foto: Frederiksberg Forsyning)

Det er en tæt befærdet strækning, og udover naturligvis udstrakte hensyn til de erhvervsdrivende, deres kunder og de mange bløde trafikanter på Gammel Kongevej, havde opgaven den udfordring, at Royal Run skulle bruge strækningen undervejs i arbejdet, og at nyt slidlag på vejen var planlagt inden arbejdet opstartedes.

Det var derfor et afgørende succeskriterie for løsningen af opgaven, at tidsplanens deadlines var ufravigelige.

Arbejdet indeholdt blandt andet opbrydning, gravearbejder, jordhåndtering, svejsearbejder, udskiftning af rørledning og stik, samt retablering og brolægning. Og trods enkelte ekstraopgaver, var alle arbejder afsluttet i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan.

Opgaven blev udført til stor tilfredshed fra Frederiksberg Forsyning, der i bygherreudtalelsen på opgaven har udtrykt stor tilfredshed med alle niveauer af Zacho-Linds organisation.

”Zacho-Lind har igennem hele projektet været lydhøre og gode til at spørge ind til, hvad der var vigtigt. Når vi har bedt om ændringer, er det sket hurtigt og vi har fået en tilbagemelding om, at nu var det gjort.

Det er vores oplevelse at Zacho-Lind ikke blot har været entreprenør på projektet her, men faktisk har været en reel samarbejdspartner, både i forhold til opgaveløsningen, samarbejdet med kommunen, og kommunikation og samarbejde med vores slutkunder på strækningen.”

Tine Elsgaard, Leder af Projekt og Projektering, Frederiksberg Forsyning