Brorenoveringer for Banedanmark

Reparationsopgaver på seks sporbærende broer og to stibroer på banestrækning

Hovedentreprise for reparationsopgaver på seks sporbærende broer og to stibroer på banestrækning 85 mellem Vallensbæk og Hundige.

Arbejdsomfang

Arbejderne omfattede generelt en type renovering ved broender, som omfatter:

 • Opgravning og fjernelse af skærver og sveller ved broenderne og ca. 1,5 m ind på brodækket
 • Opbrydning af beskyttelsesbeton og fjernelse af fugtisolering ved broender
 • Afrensning og betonrenovering af broender
 • Renovering af dilatationsfugen ved broender
 • Udskiftning af fugebånd
 • Udførelse af ny fugtisolering og støbning af beskyttelsesbeton
 • Etablering af dræn ved broender
 • Opfyldning af grus og reetablering af skærveballast

Bro 14743.0.1 Vallensbæk Torvevej samt Bro 14743.0.2 Vallensbæk Torvevej

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltning (kortere varighed/lysregulering)
 • Renovering af broenden
 • Afrensning af endevæg
 • Betonreparationer på fløje, endevægge, søjler og US brodæk
 • Udfyldning af borekernehul i siden af brodækket
 • TV-inspektion af broafløb
 • Rensning af dræn ved fod af endeunderstøtning
 • Rensning af broafløb
 • Opsætning af flugt nicher
 • Jording af udstyr og installationer (etablering af BPU- område)
 • Opsætning af telt

Bro 14801.0.1 Søndre Ringvej samt Bro 14801.0.2 Søndre Ringvej

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltning (kortere varighed)
 • Fjernelse af uønsket bevoksning på skråningsbelægningen
 • Reetablering af ødelagt skråningsbelægning
 • Renovering af broenden
 • Afrensning af endevæg og fløje
 • Betonreparationer på fløje, søjler og US brodæk
 • TV-inspektion af afløb
 • Rensning af dræn ved fod af endeunderstøtning
 • Rensning af afløb
 • Opsætning af gangriste
 • Jording af udstyr og installationer (etablering af BPU-område)
 • Opsætning af telt

Bro 14803 Vejlegårdsvej

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltning (kortere varighed)
 • Betonreparationer på US brodæk
 • Tv-inspektion af afløb
 • Rensning af afløb
 • Opsætning af flugtnicher

Bro 14812 Stenbjerggårds Allé

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltning (kortere varighed/lysregulering)
 • Betonreparation på søjler og US brodæk
 • Udfyldning af borekernehul i siden af brodækket
 • Tv-inspektion af afløb
 • Rensning af afløb
 • Rensning af dræn ved broende
 • Opsætning af flugt nicher

Bro 14817 Hundigevej gangbro

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltning (kortere varighed)
 • Renovering af dilatationsfugen ved etablering af stenfyldt fuge
 • Udførelse af ny kantbjælke
 • Betonreparation af betonskader på siden af brodækket

Særlige forhold

Arbejderne blev udført spor i drift og under tidsfrister ved sporspærringsperioder. Arbejderne blev udført i henhold til Banedanmarks Sikkerhedsreglement 1975 (SR) med seneste tilføjelser. Via vores underentreprenør indenfor banesikkerhed leverede vi selv de nødvendige SR-arbejdsledere.

Periode

2013

Billederne er fra Bro 14817 Hundigevej