Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk

Gasledning under vand

Forsyningsledning for HOFOR A/S

Beskrivelse

Etablering af 355 mm gasledning fra Amager og under havneløbet over til Prøvestenen. 460 meter blev udført med styrbar underboring, og 350 meter blev gravet ned.

Arbejdsomfang

Projekteringen foregik i et samarbejde mellem bygherren og Zacho-Lind.

Udførelsen omfattede:

  • Etablering af otte meter dyb byggegrube
  • Grundvandssænkning inkl. myndighedsbehandling. Grundvandssænkning blev udført med filterboringer og sugespidser
  • Bortkørsel af jord, herunder håndtering af forurenet jord
  • Svejsning og montage af ledning
Særlige forhold

Boringen blev udført under vand. Arbejde i kørebane og cykelsti blev udført som aften/natarbejde. Gasledningen blev anlagt i et område, hvor andre store kabler skulle krydses.

Periode

2015

Information

  • Client HOFOR A/S
  • Date 14/12/2015
  • Tags Energi og forsyning, No-Dig

Relaterede projekter

Back to Top