27. maj 2021

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det var en opgave, der stillede krav til opfindsomhed og erfaring.

I Zacho-Lind løser vi både små og store opgaver. At opsætte to træbroer på 13,5 og 8,5 meter i Åmosen nord for Lyngby Sø er på papiret en lille sag. Men det stod klart fra starten, at den uforudsigelige mosebund og de svære adgangsforhold gjorde broprojektet til en opgave lidt ud over et sædvanlige.

Fundering og logistik var udfordrende

Funderingen var en af udfordringerne. Det viste sig, at der var brug for nogle meget lange pæle til at sikre funderingen. 26 meter lød rekorden på, da pælene blev banket i på det dybeste sted.

Logistikken var en anden af udfordringerne. Stierne hen til åløbet, som broerne skulle krydse, er meget smalle (ned til en meter i bredden). Uden for stierne er der tale om mosebund, hvor man kan synke dybt i. Derfor var det også svært at fragte broerne ind i området fra landsiden.

Transport over vand

Løsningen blev at transportere broerne over vandet. De blev flyttet til Lyngby Sø og herfra fragtet på pram over søen og ind gennem mosen. Derefter blev broerne løftet fra prammen og over på endevederlagene ved hjælp af oppustelige puder.

Den mindste bro sejles til Åmosen. Foto udlånt af Lyngby-Taarbæk Kommune

En teknisk spændende opgave

Zacho-Linds direktør Lars K. Christensen, der har arbejdet med broer i mange år, uddyber: ”Projektet var spændende, fordi det var så udfordrende og teknisk komplekst. Og så er det altid noget særligt at være med til at bygge noget, som kommer til at stå i mange år, og som tilfører en ekstra værdi for alle dem, der benytter området.”

Han fortsætter: ”I Zacho-Lind løser vi ofte opgaver, der kræver lidt mere end en standardløsning, og vi kommer ikke uden om, at vi synes, det er interessant, når vi kan byde ind med vores tekniske knowhow og entreprenørerfaring.”

Specialbyggede broer med lang levetid

En del af entreprenøropgaven var at komme med en løsning på broernes udformning og helst i et langtidsholdbart materiale. Zacho-Lind foreslog derfor at benytte specialfremstillede broer i azobétræ.

Azobétræet har den fordel, at det er meget langtidsholdbart og derfor sikrer broerne en lang levetid. Zacho-Lind har udført en række projekter i azobétræ gennem mange år.

Udformningen af broerne tager højde for, at de ikke må være for stejle af hensyn til fodgængerne, og samtidig skal frihøjden tillade kanoer og kajakker at passere.

Langtidsholdbar-bro-azobe-i-Aamosen

Samarbejdspartnere

Vi fik hjælp til sejladsen af broerne fra Sea Services. Broerne er af FSC-certificeret azobétræ og produceret i Holland. Cowi var rådgiver på opgaven. Dronefotos er stillet til rådighed af Lyngby-Taarbæk Kommune, der er bygherre på opgaven.

Mange års erfaring med broarbejder

Zacho-Lind har mange års erfaring i at etablere og renovere broer for offentlige bygherrer, herunder kommuner, Vejdirektoratet og Banedanmark.

Læs også…