23. april 2021

Styret boring i Zacho-Lind fejrer 25 år

Den 23. april 2021 er det præcis 25 år siden, at vi som en af de første entreprenører i Danmark købte en maskine til styret boring – en spritny Vermeer leveret direkte fra fabrikken. Det viste sig at være en god investering, for siden er afdelingen vokset med flere maskiner, udstyr og medarbejdere. I dag er Zacho-Lind en af de mest erfarne aktører på det danske marked for styret boring.

en Branche i udvikling

Direktør i Zacho-Lind, Poul Lauritzen, indkøbte den første maskine, fordi han havde set metoden anvendt af nogle hollændere på de gasprojekter, som Zacho-Lind løste mange af i 90’erne. Han peger på flere ting, der har ændret sig i årenes løb. Teknologien og maskinerne har udviklet sig, og boringerne er i dag meget præcise.

Den første maskine af mærket Vermeer til venstre. Den er for længst erstattet af nyere modeller. Ovenfor ses en senere model med praktisk paraply.

Planlægning og kvalitet i højsædet

I takt med at metoderne har udviklet sig, er kompleksiteten i mange opgaver også øget. Det stiller krav til kompetencerne hos medarbejderne og til planlægningen af arbejdet, og her er det vigtigt for Zacho-Lind at levere et kvalitetsarbejde:

”Selvom branchen de senere år har oplevet lave priser, har Zacho-Lind valgt at satse på kvalitet og på at være en løsningsorienteret samarbejdspartner for bygherre og rådgiver”, siger Poul Lauritzen og fortsætter: ”Vi hjælper gerne med at optimere udførelsen og har i løbet af vores 25 år med styret boring oparbejdet meget erfaring, som vi kan trække på i opgaveløsningen – og vi oplever at vores erfaring er værdsat.”

Styret boring til alle typer forsyningsledninger

Styret boring bliver brugt til hele paletten af forsyningsledninger – vand, regnvand, spildevand, gas, foringsrør til fjernvarme samt kabler.

Lars Mølager, der er projektleder i styret boring uddyber: ”Vi løser både helt almindelige opgaver, som at lægge en vandledning langs vejen, men også mere komplicerede projekter, der kræver en grundig planlægning.” Som eksempel nævner han en opgave med at udføre tre ledninger med tre parallelle boringer under Helsingørmotorvejen. En opgave, som stillede ekstra høje krav til præcisionen i udførelsen.

Kontrolordningen sikrer bygherre dokumentation og kvalitet

Projektleder Lars Mølager fremhæver branchens kontrolordning som vigtig: ”Den sætter nogle vedtagne normer og standarder for området. Som medlem af kontrolordningen dokumenterer og kvalitetssikrer vi vores arbejde. Det betyder, at bygherre får en gennemsigtighed i det udførte. Både hvad angår placeringen af ledningen, korrekt deponering af boremudder mv.”

25 års-jubilæeet markeres med en intern, coronavenlig fejring.

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...