Afrensning og maling af tunneler i Ishøj

I løbet af 2020 har Zacho-Lind stået for afrensning og maling af 31 gang- og cykeltunneler i Ishøj.

Zacho-Lind udførte en renoveringsopgave på 31 gang- og cykeltunneler for Ishøj Kommune, hvor gamle malingslag skulle renses af, inden væggene skulle males på ny. De tunnelvægge, som er udsmykket med kunst, skal ikke afrenses – det er tværtimod en vigtig del af vores opgave at passe på de flotte vægge, mens vi afrenser de mere anonyme dele af tunnelerne.

Vi afrensede med vandspuling, der er en miljøvenlig metode, da affaldsmængden reduceres betydeligt. Vandspulingen foregik med robot.

Arbejdet foregik med trafikafvikling med hensynstagen til både gående og cyklister.