Nyanlæg af afløbsledninger

I Hvidovre blev det eksisterende afløbssystem udvidet med nye hjælpeledninger i ø1200 og ø1400.

På en strækning langs Hvidovre Strandvej udvidede vi det eksisterende afløbssystem med en 780 meter lang ø1200 mm hjælpeledning. Desuden udvidede vi afløbssystemet med 175 meter ø1400 mm hjælpeledning på en strækning langs Søstjernevej fra Hvidovre Strandvej til Strandengen. Formålet med projektet var at udvide bassinkapaciteten i området og forbedre strømningskapaciteten mellem de eksisterende ledningssystemer med henblik på at mindske opstuvningerne i afløbssystemet og mindske overløb til Kalvebodløbet.

Arbejdsomfang

  • Samtlige leverancer og ydelser i forbindelse med terræn-, jord-, lednings-, brønd-, bygværks- og belægningsarbejder
  • Omlægning af tre eksisterende hovedkloakker
  • Omlægning af husstik og vejstik. Omlægning af fjernvarmeledninger
  • Etablering af trækrør for el- og signalkabel samt hydraulik til ventilbygværk
  • Etablering af ventilbygværk og kontraklapbygværk
  • Etablering af 2 krydsningsbrønde, tilslutningsbrønd samt overløbsbrønd
  • Etablering af 9 nedgangsbrønde på hjælpeledning samt 1 nedgangsbrønd på hovedkloak
  • Udskiftning af alle rendestensbrønde på strækningen
  • Udskiftning af revirfortove langs strækningen
  • Retablering

Særlige forhold

Arbejdet blev udført i et følsomt naturområde, hvor det var et krav, at vi skulle udvise hensyn til den totalfredede grønbrogede tudse, som bebor entrepriseområdet. Hver dag inden anlægsarbejdets opstart skulle vi derfor foretage en inspektion af udgravningerne og flytte de tudser som evt. måtte være havnet i udgravningerne.

Periode

2013-2014