Renovering af intern fjernvarme i Greve

I boligområderne Lunden og Haven i Greve Kommune stod Zacho-Lind for renoveringen af det interne fjernvarmenet.

Zacho-Lind startede ledningsrenoveringen fra hovedventilskabet og afsluttede den ved kundens husventiler inkl. udskiftning af ventilerne ved fjernvarmeunitten. Der blev lavet i alt 159 fjernvarmestik fordelt på hhv. 97 og 62 rækkehuse, og gennemførelsen af entreprisen havde til formål at optimere ledningsanlægget for Greve Fjernvarme. Det eksisterende ledningsnet var hovedsageligt lagt i fortov. De eksisterende rør blev lagt i en dybde, så de nye rør kunne lægges oven på de gamle.

Omfanget i Lunden omhandlede ca. 850 kanal meter hovedledninger i dimension DN25 – DN65 samt ca. 740 kanalmeter stikledninger i dimensionerne ø26 AluPex. Omfanget i Haven omhandlede ca. 750 kanal meter hovedledninger i dimension DN25 – DN65 samt ca. 550 kanalmeter stikledninger i dimensionerne ø26 AluPex.

Derudover stod Zacho-Lind for at lave:

  • 6 nye indkørsler hos kunderne
  • Omkring 2200 m2 fortov i SF-sten
  • Overkørsler i både Lunden og Haven i SF-sten
  • 250 m nye kantsten

Arbejdet fandt sted i to tætbebygget boligområder, hvorfor Zacho-Lind havde stort fokus på kundekontakt med udlevering af infobreve til borgerne.