Klimasikring og nyt byrum i Ringsted

I 2017-2018 udførte Zacho-Lind et klimasikringsprojekt på Ringsted Torv, som skulle sikre området mod fremtidens regnskyl og samtidig forny byens centrale plads.

Vi ombyggede hele torvet og lagde nye regnvands- og spildevandsledninger. Desuden ombyggede vi en rundkørsel og anlagde en ny brostensbelagt vej hen over torvet. Vi etablerede fire vandbassiner, som skal forsinke regnvandet ved kraftige regnskyl, og som samtidig indgår som en rekreativ del af torvet. Vi lagde ny belægning og plantede træer, stauder og buske. Desuden opsatte vi bænke og tre mindre broer.

Entreprisen indeholdt:

  • Jordarbejder og opbrydning af eksisterende forhold
  • Ny regnvands- og spildevandsafledning
  • Nye belægninger i brosten, chaussésten og granitfliser
  • Etablering af fire vandbassiner med granitsten på op til 2 tons
  • Vi opsatte tre mindre broer
  • Vi plantede træer, buske, urter, græsser og stauder med 1 års efterfølgende drift
  • Vi opsatte inventar i form af plinte, bænke, cykelparkering, skraldespande, steler og en drikkefontæne
  • Vi udførte et stort antal trafikomlægninger og sikrede en god koordinering med vejmyndighed og øvrige myndigheder.