Fjernvarme for Vestforbrænding

Totalentreprise for nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme, udført med traditionel gravning og styret boring.

Totalentreprise for nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme fra Lautrup over Jonstrup og videre til Novo Nordisk i Måløv. Arbejdet blev udført med traditionel gravning og styret boring.

Arbejdsomfang

  • Etablering af ca. 7000 lbm ø273/450 mm fjernvarmetransmissionsledning
  • Etablering af stikledninger på strækningen

Periode

2012-2014