24. januar 2019

Rammeaftale med HOFOR om bygas

I Zacho-Lind starter vi 2019 med en nyindgået rammeaftale for HOFOR på vedligehold og udbygning af bygasnettet i hovedstadsområdet. Zacho-Lind var mest konkurrencedygtig på den udbudte opgave, som vi genvandt, og vi fortsætter dermed et mangeårigt samarbejde med HOFOR.

Akutopgaver, renoveringer, nyanlæg og no dig

Rammeaftalen omfatter både gravning, belægnings- og rørarbejder, hvor Zacho-Linds gasafdeling udfører akutte lækager, planlagte renoveringer og nyanlæg. Afdelingen udfører også mange mindre opgaver, som eksempelvis fraskæringer og driftsopgaver. Flere af opgaverne løser vi med relining, ligesom vi også bruger andre no dig-metoder som styret boring og pipe bursting.

En vagtordning indgår også, og her er kravet, at Zacho-Linds vagthavende medarbejdere skal rykke ud inden for en time.

Egne gartnere og brolæggere

Når jord- og smedearbejdet er overstået på opgaverne, kan Zacho-Lind retablere overfladen ved hjælp af egne asfalthold, egne brolæggere og egne gartnere. At Zacho-Lind har kompetencerne i egen organisation gør udførelsen smidig og sikrer, at udgravningerne hurtigt kan retableres, fortæller projektansvarlig for Zacho-Linds gasafdeling, Susanne Leth.

Trafikken skal flyde

Arbejdet foregår ofte på trafikerede veje i hovedstadsområdet og ofte i det indre København. Derfor er snævre pladsforhold og parkerede biler en del af arbejdsbetingelserne, forklarer Susanne Leth: ”Vi skal tage hensyn til trafikafviklingen, sikre at der er plads at arbejde på, og samtidig skal vi forsøge at optage så lidt plads så kort tid som muligt i byrummet”. Det er naturligvis en udfordring, men mange års erfaring i at operere med de mange forskelligartede opgaver sikrer sammen med en veletableret kontakt til vejmyndigheder og politi en hurtig udførelse.

Mere effektivitet i udførelsen

Zacho-Lind har varetaget rammeaftalen i en årrække, og Susanne Leth har i de forløbne år arbejdet med at effektivisere arbejdsrutinerne.

”Vi har opnået effektiviseringer ved at arbejde målrettet med vores rutiner og vores medarbejderkultur, siger hun og fortsætter: ”Vi har indført nogle strukturer og arbejdsgange, som virker, og som medarbejderne også er glade for. Derudover har vi stor gavn af en fælles portal, hvor vi udveksler opgaver og dokumentation af kvalitetssikringen med HOFOR.”

God læring til rammeaftaler

”Vi har undervejs fået rigtig god læring om, hvordan vi i samarbejde med rammeaftalens parter kan effektivisere og sikre et stadigt smidigere og fleksibelt samarbejde og en mere effektiv opgaveløsning på sådan en type opgave, som en rammeaftale er,” forklarer Susanne Leth og uddyber: ”Det er en læring, som vi selvfølgelig kan bruge på denne og andre rammeaftaler.”

Rammeaftaler for forsyningsselskaber

Zacho-Lind varetager en række rammeaftaler for forsyningsselskaber på hele Sjælland, og vi har stor erfaring i at varetage vagtordninger og akutudrykninger. Vi vægter højt, at der er en god samarbejdsrelation og har stort fokus på at arbejde løsningsorienteret og levere løsninger i høj kvalitet. Det giver os gode resultater i vores mange rammeaftaler, som ofte bliver forlænget.

Læs mere om Zacho-Linds kompetencer inden for forsyningsledninger

Læs mere om Zacho Linds kompetencer inden for styret boring og andre no dig-løsninger

Nyanlæg

Ud over opgaver inden for rammeaftalen byder vi også på større opgaver, når der skal anlægges nyt på gasforsyningsnettet. Læs f.eks. om etableringen af en ny gasledning under havneløbet mellem Amager og Prøvestenen.

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...