8. februar 2019

Store fjernvarmerør for VEKS

Ved City 2 i Høje Taastrup har Zacho-Linds gravemaskiner sat skovlen i jorden for at grave ud til store fjernvarmerør og et underjordisk betonbygværk. Opgaven udføres for VEKS.

Opgaven strækker sig frem til efteråret 2019. Inden da skal Zacho-Lind omlægge 700 meter fjernvarmerør med en rørstørrelse på ø610/900 mm og etablere et underjordisk betonbygværk syv meter under terræn.

Minutiøs plan for omkobling

Sidst i udførelsen skal vi foretage to større omkoblinger af rørsystemerne fra det eksisterende net til de nye rørsystemer. Det skal gøres i et minutiøst tilrettelagt forløb fordi vi arbejder på VEKS’ hovedforsyningsledning til bl.a. Roskildeområdet.

”Vi er meget glade for at vi vandt opgaven. Det er en spændende opgave, fordi rørene er så store. Opgaven kræver desuden en række tværfaglige kompetencer, inden for beton, udgravning af byggegrube og fjernvarme, og det betyder, at vi får flere af Zacho-Linds kompetencer i spil på det samme projekt,” fortæller afdelingsleder Nicolai Jørgensen.

Opgaverne udføres af egen fjernvarme-, anlægs- og betonafdeling

Zacho-Lind udfører opgaven med egne medarbejdere fra fjernvarmeafdelingen til jord- og smedearbejdet. Også betonbygværket udfører Zacho-Lind selv, da det er en opgave, som betonafdelingen har stor erfaring i at løse. Samtidig har vores anlægsafdeling bidraget med vigtig viden om etablering af byggegruber og udgravning i planlægningsfasen.

”Det er en stor fordel, også for bygherre, at vi kan løse det meste af opgaven med vores egne ressourcer, fordi det giver større robusthed til tidsplanen, idet vi sparer tid på at koordinere delopgaverne, og vi kan tilpasse udførelsen og vores mandskabsressourcer meget præcist til, hvornår de enkelte opgaver skal løses,” forklarer Nicolai Jørgensen.

Skærpede krav til kvalitet

Opgaven er underlagt PED-krav, og det vil sige, at der stilles skærpede krav til svejsning og kontrol. F.eks. skal alle svejsninger dokumenteres, og alt skal kontrolleres af en uvildig tredje part. Zacho-Lind udfører selv svejsningerne.

Led i byudvikling

Opgaven er led i en større byudvikling af området ved City 2, der i dag er gennemskåret af store veje. Området skal de kommende år ombygges med flere boliger og erhverv. Der skal også etableres et parkstrøg med stier og plads til aktiviteter. Forud for projektet oven på jorden skal fjernvarmerørene omlægges.

Læs mere om byudviklingsprojektet.

Læs mere om Zacho-Linds kompetencer inden for betonarbejder.

Læs mere om Zacho-Linds kompetencer inden for fjernvarme.

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...