28. november 2018

Klimasikring i Buddinge

Zacho-Lind udfører klimasikring i Buddinge

Zacho-Lind er gået i gang med en kompleks klimatilpasningsopgave i Gladsaxe for Novafos. Projektet, der skal være med til at sikre Buddinge Station mod oversvømmelser, omfatter bl.a. store ledninger til regnvand og en ny pumpestation.

Der er lagt en samlet plan for at klimasikre Buddinge og området ved Buddinge Station, som ofte bliver ramt af oversvømmelser, når der er skybrud. Som led i planen skal spildevandsbassinet Vadgårdsbassinet ombygges, og der skal lægges regnvandsledninger på tværs af Buddingevej, så regnvand og spildevand fremover kommer til at løbe i hver sit system.

Store rør skal skybrudssikre

Novafos indgik i eftersommeren kontrakt med Zacho-Lind som hovedentreprenør på opgaven, der er startet op, og som strækker sig frem til sommeren 2019.
Som led i klimasikringen skal vi udføre store jordarbejder og lægge rør med en diameter på over en meter – op til størrelse ø1350. Det kræver store udgravninger med afstivning af spuns og etablering af opdriftsankre i 20 meters dybde. I forvejen ligger der mange krydsende ledninger og strømførende kabler i jorden, så der er tale om præcisionsarbejde på begrænset plads, når de nye rør skal lægges.

Arbejde i dybden

Den nye pumpestation skal etableres i 10 meters dybde. Vi arbejder 4 meter under grundvandsspejlet, og vi får derfor hjælp fra dykkere, når vi skal udføre armering og støbning.
Arbejdet får også betydning for trafikken, da noget af ledningsarbejdet skal foregå tværs over Buddingevej.
”Vi har heldigvis stor erfaring med at håndtere ledninger og rør i den størrelse, og det er vigtigt på et projekt som dette, hvor der er mange hensyn at tage til f.eks. de trafikale forhold og de mange ledninger i jorden,” siger direktør Lars Klitmøller Christensen.

Erfaring med klimasikring og ledningsarbejder

Zacho-Lind har de senere år udført en række klimasikringsopgaver, bl.a. skybrudssikring af Sankt Annæ Plads i det centrale København og klimasikring af Ringsted Torv, som blev afsluttet i foråret 2018. Begge steder har karakter af helhedsløsninger, hvor både ledningsnettet under jorden og byrummet over jorden blev fornyet.
”Klimasikringsopgaverne ligger rigtig godt til os, fordi de ofte indeholder en bred vifte af fag, og det er oftest kompetencer, vi kan hente i vores forskellige afdelinger for forsyningsledninger, beton og anlæg. Og så kan vi slutte overfladen af med indsats fra egne brolæggere og gartnere,” siger Lars Klitmøller Christensen.

Læs mere om vores kompetencer inden for klimatilpasning.

Illustrationsfoto er stillet til rådighed af Novafos.

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...