Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk

Fjernvarmeledninger ved Ballerup

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

Beskrivelse

Totalentreprise for nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme fra Lautrup over Jonstrup og videre til Novo Nordisk i Måløv. Arbejdet er udført med traditionel gravning og styrbar underboring.

Arbejdsomfang

  • Etablering af ca. 7000 lbm ø273/450 mm fjernvarmetransmissionsledning
  • Etablering af stikledninger på strækningen

Periode

2012-2014

Information

  • Client I/S Vestforbrænding
  • Date 10/10/2013
  • Tags Energi og forsyning, No-Dig

Relaterede projekter

Back to Top