Gas

Driftsikker Gasforsyning

Erfaring, planlægning og fleksibel opgaveløsning er nøgleord, når Zacho-Linds afdeling for gas året rundt og på alle tider af døgnet løser opgaver på bygasnettet i København. Mere end 400 opgaver på det københavnske bygasnet om året bliver det til i vores afdeling for gas.

Specialister i gasledningsarbejder og rammeaftaler

Vi udfører en vifte af opgaver inden for gasledningsarbejder og en stor del som rammeaftale, hvor vi står til rådighed 24/7. Vi har god erfaring med:

  • udbedring af akutte lækager
  • planlagte renoveringer
  • nyanlæg af stik, ledninger eller store omlægninger
  • fraskæringer og øvrige driftsopgaver
  • rammeaftaler og vagtordninger.

Kompetencer

Gasarbejder- i-Zacho-Lind-1

arbejder i tættrafikeret by

Vi udfører en stor del af vores opgaver i det indre København og har derfor solid erfaring i at manøvrere på sparsom plads og trafikerede veje. I Zacho-Lind udfører vi ofte projekter i tætbefærdet by og har maskiner og materiel tilpasset denne type opgaver.

Miljoevenlig-biogaslastbil

gasdrevet kørsel

Det er også i de tætbeboede gader, vores biogaslastbil kører rundt og servicerer gas-arbejderne. Lastbilen reducerer CO2-udslippet markant i forhold til en dieselmotor og er et af de tiltag, vi i Zacho-Lind har indført som et af vores bidrag til den grønne omstilling.

Rammeaftaler og vagtordning

Vi har stor erfaring i at stå for rammeaftaler, hvor vi planlægger og prioriterer opgaverne og møder frem med det rette udstyr til gravearbejder i tættrafikerede gader. Aften, nat og weekend rykker vores vagtmandskab ud til akutlækager.

Seneste referencer

Rammeaftale for gasarbejder

Rammeaftale for gasarbejder

HOFOR A/S

Zacho-Lind har siden 2006 udført renoveringer, nyanlæg, akutte og planlagte lækagereparationer samt driftsopgaver på HOFORs gasledningsnet.

Vand- og bygasledninger på Gl. Kongevej

Vand- og bygasledninger på Gl. Kongevej

Frederiksberg Forsyning

Zacho-Lind har i 2019 udført en ledningsrenovering på vand- og bygasledninger for Frederiksberg Forsyning, langs den nordlige side af Gammel Kongevej.

Gasledning under vand

Gasledning under vand

HOFOR A/S

Fra Amager og under havneløbet til Prøvestenen har Zacho-Lind etableret en 355 mm gasledning.