Byrum og pladser

Fornyelse af Udendørsarealer   

Trænger jeres torv, stationsplads eller byrum til en renovering, så det kan overleve det danske klima, afspejle byens historie og samtidig blive et attraktivt opholdssted?

Med en lang række fagområder under samme tag kan Zacho-Lind udføre både de mindre og de større, omfattende byrumsopgaver.

Vores projektledere har stået for en lang række af denne type projekter med stor bevågenhed fra pressen såvel som borgerne, hvor der stilles høje forventninger til det færdige resultat. Forventningerne er vi heldigvis eksperter i at indfri, som det fremgår af vores tidligere resultater på f.eks. Metro Cityringen, Sankt Annæ Plads, Ringsted Torv eller Stranden i Charlottenlund.

Vælger I Zacho-Lind til at stå for jeres nye uderum, er I garanteret en professionel samarbejdspartner, der sætter projektet i midten, har det store overblik og den helt rette sammensætning af kompetencer.

Flere kompetencer under samme tag

Vi besidder de rette ressourcer og kan levere en samlet pakke, når det kommer til renovering og nyanlæg af byrum, torve, pladser eller anlæg af andre former for udendørsarealer og opholdsrum. Zacho-Lind tilbyder:

  • Jordarbejder og opbrydning af eksisterende forhold
  • Etablering af alle afløbssystemer og -anlæg til lokal afledning af regnvand
  • Reetablering og udførelse af ny belægning i specialkonstrueret beton
  • Udarbejdelse af kommunikationsplan for anlægsaktiviteterne
  • Opsætning af inventar, f.eks. broertrapper, bænke og cykelparkering
  • Trafikomlægninger og afspærring med eget materiel, hvor sikkerheden og fremkommeligheden prioriteres.

Seneste referencer

Separering af strandvejsområdet

Separering af strandvejsområdet

Novafos A/S

I et villakvarter i Gentofte udførte Zacho-Lind 5. etape af en større separatkloakering, der indebar etablering af nyt regnvandssystem.