Klimasikring og kloak

Fra KlimaTilpasning til kloakrenovering

Zacho-Lind er en sikker samarbejdspartner, når det kommer til klimasikrings- og kloakopgaver. Vores medarbejdere etablerer alle former for afløbssystemer, herunder kloakanlæg, kloakledninger, afløbsledninger, bassinanlæg og bassinledninger til opsamling og bortledning af regn- og spildevand.

Vi har egne statsautoriserede kloakmestre og har arbejdet med ledningsdimensioner helt op til ø1600 mm. Zacho-Lind har desuden god erfaring med at etablere forskellige typer LAR-anlæg til lokal afledning og anvendelse af regnvand med både forsinkelses- og nedsivningsmetoder, som passer til det danske klima.

Kompetencer

kloakseparering-af-strandvejsomraadet-hellerup

Kloakrenovering

Vi tilbyder alle former for arbejder i forbindelse med renovering af kloakanlæg og kloakledninger. Vi har renoveret komplicerede kloakanlæg med tryksatte systemer i drift. 

klimasikring-ss5-gentofte

Kloakanlæg

Vi har egne statsautoriserede kloakmestre og har arbejdet med ledningsdimensioner helt op til ø1600 mm. Desuden er vores betonafdeling eksperter i etablering af alle former for betonbygværker.

Ringsted-torv-bassiner-klimasikring

Bassiner

Vores medarbejdere er specialister i at udføre store komplekse bassinanlæg. Zacho-Lind har både udført underjordiske, lukkede forsinkelsesbassiner og åbne jordbassiner i terrænet i in situ- eller elementløsninger.

LAR-loesning-frederiksberg

LAR-løsninger

LAR står Lokal Afledning af Regnvand. Vi har erfaring med etablering af forskellige typer LAR-anlæg og faskiner til lokal afledning og anvendelse af regnvand med både forsinkelses- og nedsivningsmetoder.

Bliv Klar til fremtidens regnskyl

Zacho-Linds projektledere har gennem årene stået i spidsen for et stort antal klimatilpasningsprojekter i mange større kommuner på Sjælland. 

Som hovedentreprenør agerer vi altid professionelt  både i det daglige arbejde og hvis der skulle opstå uforudsete udfordringer som f.eks. forurenet jord. Vores medarbejdere er ekstremt flek­sible til at rykke rundt på arbejderne i området efter behov. Samtidig er de løsningsorienterede og gode til at sikre fremdrift ved at prioritere fornuftigt.

Zacho-Lind udviser altid samarbejdsvilje igennem hele projektet og håndterer dialogen med projektets interessenter professionelt og i en konstruktiv ånd. 

Når det kommer til klimasikringsprojekter kan vi tilbyde:

  • Alle jord- og gravearbejder
  • Udførelse af byrum, veje og pladser
  • Etablering af alle afløbssystemer og -anlæg til lokal afledning og anvendelse af regnvand
  • Trafikhåndtering og -afvikling
  • Professionel kommunikation med borgere og andre interessenter.

Seneste referencer

Separering af strandvejsområdet

Separering af strandvejsområdet

Novafos A/S

I et villakvarter i Gentofte udførte Zacho-Lind 5. etape af en større separatkloakering, der indebar etablering af nyt regnvandssystem.