Bassinledning i Tværvej, Solrød Strand

I Solrød Strand etablerede Zacho-Lind en stor bassinledning langs en trafikeret vej som led i en klimasikring af området.

Zacho-Lind var hovedentreprenør på opgaven, hvor vi etablerede en bassinledning i rabatten i Tværvej i Solrød Strand. Ledningen var i dimensioner fra ø1000 til ø2000. Bassinledningen blev forbundet med det eksisterende regnvandssystem i Tværvej på fem forskellige steder.

Projektet omfattede i hovedtræk:

 • Jord- og opbrydningsarbejder for ny bassinledning
 • Etablering af ca. 600 m ø1000 til ø2000 betonledning ved opgravning.
 • Etablering af forbindelser til eks. regnvandssystem.
 • Etablering af ny brønd på det eksisterende regnvandssystem
 • Etablering af afspærringsventil i nedstrøms brønd.
 • Retablering af vandledning
 • Diverse kabelomlægninger
 • Retablering af belægninger, overkørsler, rabat mv.
 • Frakobling af afstrømmende regnvand fra vejarealer og omkobling fra eksisterende vejafvanding til de nye regnvandsledninger og brønde.
 • Koordinering med ledningsejere og gravearbejder for ledningsomlægninger. Opbrydning og retablering af ledningsgrave.
 • TV-inspektioner
 • Afpropninger af stikender og stiktilslutninger
 • Omlægning og opretholdelse af eksist. regnvandssystem
 • Trafikomlægninger

Tværvej var en meget trafikeret vej i myldretiden, idet vejen var skolevej. Arbejdet skulle derfor tage hensyn til trafikafvikling og alle typer af trafikanter, buskørsel mv.