Referencer

Zacho-Lind har i årenes løb udført en lang række entrepriser for offentlige såvel som private bygherrer. Gå på opdagelse blandt vores referencer, og find inspiration til jeres næste projekt.

Totalrenovering af sand- og fedtfang

Totalrenovering af sand- og fedtfang

BIOFOS A/S

Totalentreprise for renovering af eksisterende sand- og fedtfang samt opførelse af nyt beluftet Hartmann sand- og fedtfang med tilhørende driftsbygning.

Rammeaftale for gasarbejder

Rammeaftale for gasarbejder

HOFOR A/S

Zacho-Lind har siden 2006 udført renoveringer, nyanlæg, akutte og planlagte lækagereparationer samt driftsopgaver på HOFORs gasledningsnet.

Separering af strandvejsområdet

Separering af strandvejsområdet

Novafos A/S

I et villakvarter i Gentofte udførte Zacho-Lind 5. etape af en større separatkloakering, der indebar etablering af nyt regnvandssystem.

Relining af råvandsledning

Relining af råvandsledning

HOFOR A/S

Fra maj til december 2020 renoverede vi en større råvandsledning for HOFOR ved hjælp af relining.

Cityringen MCW, Station Surface Area

Cityringen MCW, Station Surface Area

Metroselskabet I/S

For Metroselskabet udførte vi mellem 2017 og 2019 de tre stationspladser Nuuks Plads, Nørrebros Runddel og Vibenshus Runddel. Desuden udførte vi en genetablering af Nørrebroparken.

Tunnel og spildevandsledning Bispebjerg

Tunnel og spildevandsledning Bispebjerg

Region Hovedstaden, Nyt Bispebjerg Hospital

Fra slut 2019 til sommer 2020 stod vi for etablering af 2 x 25 meter tunnel samt 67 meter ø355-spildevandsledning på Nyt Hospital Bispebjerg.

Udbygning af etageejendom

Udbygning af etageejendom

Ejendomsselskabet af 25. januar 1971

Fra slut 2019 til forår 2020 stod vi for udbygning af en etageejendom i beton på Gl. Jernbanevej i Valby.

Trykledning med styret boring

Trykledning med styret boring

Novafos

Zacho-Lind anlagde i 2018 en ny spildevandstrykledning ved hjælp af styret boring. En af etaperne i arbejdet indeholdt en 500 meter lang boring, der foregik i ned til 10 meters dybde.

Vand- og spildevandsledninger i Lyngby

Vand- og spildevandsledninger i Lyngby

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

I Lyngby etablerede Zacho-Lind i 2020 ledninger til råvand, spildevand og regnvand. Ledningerne blev anlagt med styret boring under Helsingør- motorvejen, kombineret med gravning på hver side af motorvejen.

Fjernvarme med bypass-operation

Fjernvarme med bypass-operation

I/S Vestforbrænding

Over en næsten toårig periode udførte Zacho-Lind et større arbejde på I/S Vestforbrændings hovedforsyningsledning, med anlæg af ny fjernvarmeledning, der skulle tilkobles hovedforsyningsledningen med hottap.

Fjernvarme og underjordisk bygværk

Fjernvarme og underjordisk bygværk

VEKS

Fra december 2018 til november 2019 omlagde Zacho-Lind transmissionsledninger til fjernvarme og anlagde et underjordisk afgreningsbygværk ved City 2 i Høje Taastrup.

Vand- og bygasledninger på Gl. Kongevej

Vand- og bygasledninger på Gl. Kongevej

Frederiksberg Forsyning

Zacho-Lind har i 2019 udført en ledningsrenovering på vand- og bygasledninger for Frederiksberg Forsyning, langs den nordlige side af Gammel Kongevej.

Stranden

Stranden

Dansk Handicapforbund

På Stranden i Charlottenlund, har Zacho-Lind etableret kørestolsramper ud i vandet til en meters dybde og højdevandssikring for Dansk Handicapforbund.

Stibro på Rungstedvej

Stibro på Rungstedvej

Hørsholm Kommune

Zacho-Lind har nedrevet og genopbygget to stibroer over på Rungstedvej for Hørsholm Kommune.

Klimasikring og nyt byrum i Ringsted

Klimasikring og nyt byrum i Ringsted

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning

I 2017-2018 udførte Zacho-Lind et klimasikringsprojekt på Ringsted Torv, som skulle sikre området mod fremtidens regnskyl og samtidig forny byens centrale plads.

Hornemanns Vænge

Hornemanns Vænge

HOFOR A/S

Som en del af HOFORs indsats for at klimasikre København har Zacho-Lind anlagt faskiner og regnbede i seks gårdrum i Hornemanns Vænge i Valby.

Cykel- og gangbro i København

Cykel- og gangbro i København

Københavns Kommune

Tæt ved H.C. Ørstedsværket har Zacho-Lind opført Belvederebroen - en 21 meter lang og 5 meter bred cykel- og gangbro.

Fornyelse af Nørrebrogade

Fornyelse af Nørrebrogade

Københavns Kommune

Zacho-Lind ombyggede en del af Nørrebrogade for at forbedre forholdene for cyklister, fodgængere og bustrafik.

Gasledning under vand

Gasledning under vand

HOFOR A/S

Fra Amager og under havneløbet til Prøvestenen har Zacho-Lind etableret en 355 mm gasledning.

Betonbygværk for Femern A/S

Betonbygværk for Femern A/S

Femern A/S

Zacho-Lind opførte i 2015 en afvandingspumpestation med overbygning som del af forberedelserne til at anlægge Femern-forbindelsen.

Klimasikring af Sankt Annæ Plads

Klimasikring af Sankt Annæ Plads

Sankt Annæ Selskabet

Zacho-Lind var hovedentreprenør på et af de første klimasikringsprojekter i det indre København, hvor Sankt Annæ Plads blev skybrudssikret.

Renovering af Istedgade

Renovering af Istedgade

Københavns Kommune

Mellem 2013 og 2015 renoverede Zacho-Lind en stor del af Istedgade for Københavns Kommune. Opgaven blev udført i to etaper.

Støbning af betonbygværk

Støbning af betonbygværk

I/S Vestforbrænding

Zacho-Lind etablerede i 2013 - 2014 et 70 m2 stort underjordisk betonbygværk for I/S Vestforbrænding.

Broer på Holbækmotorvejen

Broer på Holbækmotorvejen

Vejdirektoratet

Renovering af to parallelbroer på Roskildevej, udført som totalentreprise for Vejdirektoratet.

Etablering af biogasledning

Etablering af biogasledning

HOFOR A/S

Etablering af biogasledning fra Lynettens renseanlæg til HOFORs gasregulatoranlæg på Prags Boulevard i København.

Fjernvarme for Vestforbrænding

Fjernvarme for Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding

Totalentreprise for nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme, udført med traditionel gravning og styret boring.