Forsyning

En erfaren forsyningsentreprenør

Zacho-Lind har siden 1934 leveret kvalitetsløsninger til forsyningsselskaber og private virksomheder over hele Sjælland. Vi løser alt fra de helt små opgaver til de store langvarige projekter, hvor vi kan trække på faglige kompetencer fra alle vores afdelinger.

Vi udfører forsyningsarbejder inden for fjernvarme, vand, gas, kloakering/spildevand samt el- og telekabler. Vi tilbyder også styret boring og andre No Dig-løsninger. Opgaverne udføres i hoved-, total- og fagentreprise.

Kompetencer

Fjernvarme i Zacho-Lind

Fjernvarme

Vandledningsarbejde-i-Zacho-Lind

Vand

Gasarbejder-i-Zacho-Lind-1

Gas

Kabelarbejde-i-Zacho-Lind

Kabelarbejde

Alle løsninger under samme tag

Zacho-Lind er en ingeniørdrevet virksomhed, hvor faglighed og en løsningsorienteret tilgang vægter højt. Vi plejer at finde løsninger på det uventede og optimerer gerne projekterne i et samarbejde, hvis der er brug for det.

Inden for forsyning tilbyder vi:

  • renoveringer
  • nyanlæg
  • ledningsomlægninger
  • rammeaftaler
  • vagtordninger med akutudrykning.

Vi kan udføre opgaverne med gravning, styret boring eller andre No Dig-metoder. 

Solid viden til komplekse projekter

Har du brug for en entreprenør til projekter, der kræver lidt ekstra, tilbyder vi os som samarbejdspartner med viden og erfaring:

  • Vores maskinpark og materiel er tilpasset arbejder på begrænset plads, fordi vi ofte løser projekter i tætbeboede og trafikerede byområder, hvor der er mange interessenter, grænseflader og samarbejdspartnere.
  • Vi har stor erfaring med forsyningsopgaver i naturbeskyttede områder med de skærpede krav, der gælder for den type arbejde.
  • Vi kan trække på kompetencer fra alle vores afdelinger inden for forsyning, No Dig, anlæg og beton. Det reducerer antallet af grænseflader for dig som bygherre eller rådgiver.

Kvalitet i udførelsen

Vi udfører opgaverne med afsæt i vores kvalitetsledelsessystem, der sikrer dokumentation på jeres opgave. Kvalitetssikringen indgår allerede i planlægningsfasen og etablerer dermed systematik og struktur under udførelsen.

Vores medarbejdere bliver efteruddannet med de nødvendige kurser, så de er godt rustet til at håndtere opgaverne, hvad enten det gælder drikkevands- eller trafiksikkerhed.

Et sikkert arbejdsmiljø

Sikkerhed har høj prioritet, og vi værner om vores dygtige medarbejdere. Alle udførende medarbejdere i Zacho-Lind skal gennemgå kurset Vejen som arbejdsplads og er dermed uddannede i at håndtere både egen, kollegaers og trafikanters sikkerhed i forbindelse med et anlægsarbejde.

Seneste referencer

Rammeaftale for gasarbejder

Rammeaftale for gasarbejder

HOFOR A/S

Zacho-Lind har siden 2006 udført renoveringer, nyanlæg, akutte og planlagte lækagereparationer samt driftsopgaver på HOFORs gasledningsnet.

Relining af råvandsledning

Relining af råvandsledning

HOFOR A/S

Fra maj til december 2020 renoverede vi en større råvandsledning for HOFOR ved hjælp af relining.