30. april 2020

Stort ledningsprojekt for Novafos

I Zacho-Lind har vi taget fat på en omfattende ledningsomlægning for Novafos, der skal flytte 10 km ledninger for at gøre plads til den nye letbane. Samtidig bliver ledningssystemet klimatilpasset.

På den trafikerede Buddingevej, der løber gennem både Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune, skal Zacho-Lind over de næste par år omlægge mere end 10 km ledninger. Det sker som optakt til byggeriet af den nye letbane mellem Ishøj og Lyngby. Forsyningen for kloak, regnvand og drikkevand hører under Novafos, der i marts udpegede Zacho-Lind som vinder af udbuddet om opgaven.

Systemet bliver klimatilpasset

Det er en stor og udfordrende opgave, som så småt er gået i gang. De eksisterende vand- og afløbsledninger skal flyttes, og samtidig benytter Novafos lejligheden til at forbedre og klimatilpasse systemet. Det betyder bl.a. at kloak og regnvand bliver separeret, og derudover skal der lægges ledninger til drikkevand. Omlægningerne skal krydse en bro ved S-togsstationen, ligesom den trafikerede Buddingevej skal krydses flere steder.

”Opgaven har mange facetter, og det gør den virkelig spændende. Den kræver kompetencer inden for bane- og ledningsarbejder, samtidig med at trafikhåndtering og evnen til at bidrage til en god nabokommunikation også er vigtige parametre. Det er klassiske Zacho-Lind-kompetencer, sådan som vi ser det, og derfor er vi rigtig glade for, at vi fik netop den her opgave”, siger direktør i Zacho-Lind Lars K. Christensen.

Naboinformation er vigtig

For at mindske generne for trafikanter samt de mange beboere og virksomheder langs Buddingevej er arbejdet delt op i etaper, og der er planlagt en grundig information til projektets naboer.

”Vi er flere, der skal flytte rundt på ret store ledninger, så det har været lidt af et puslespil at få på plads, hvem der skal arbejde hvor og hvornår. Men koordinering af både arbejde og kommunikation er vigtig for at genere borgerne mindst muligt”, siger Michael Helmark, projektleder i Novafos.

God kommunikation med omgivelserne er ofte et succeskriterium på mange af de bynære anlægsprojekter, som Zacho-Lind udfører. ”Derfor er det et område, som medarbejderne er vant til at indtænke i udførelsen, og som projektledelsen er vant til at samarbejde med en bygherre om”, siger Lars K. Christensen.

Trækker på erfaring fra banearbejder

Som en ekstra udfordring skal ledningsarbejdet også foregå under og omkring en jernbanebro ved Buddinge Station. Her er det en styrke, at Zacho-Lind har lang erfaring i at arbejde på baneterræn, som Lars K. Christensen forklarer: ”Vi har gennem de sidste mange år udført opgaver for Banedanmark, hvor vi renoverer broer eller arbejder inde på baneterræn. Vi har derfor flere specialister i netop den type arbejde, og det er vigtigt, når vi skal udføre hele arbejdet omkring banebroen ved Buddinge Station, som forudsætter minutiøs planlægning, i nogle tilfælde time for time.”

Nye arbejdsformer under COVID-19

Kort efter kontraktunderskrivelsen udviklede COVID-19-situationen sig i Danmark. Planlægningsfasen op til opstarten er derfor foregået på en lidt anden måde end normalt. Fysiske møder har været erstattet af møder på digitale platforme, og nu, hvor arbejdet starter op i marken, vil vi i Zacho-Lind fortsat arbejde efter retningslinjer der foreskriver afstand mellem medarbejderne i skurvognen og på pladsen, fast sammensatte teams, mere håndvask, hyppig afspritning og høje rengøringsstandarder.

Læs mere

Du kan finde mere information om arbejdet hos Novafos eller i Gladsaxe Kommunes nyheder.

Læs mere om Zacho-Linds arbejder inden for klimasikring eller forsyningsledninger.

Novafos er bygherre på opgaven, Rambøll A/S er rådgiver, og Zacho-Lind A/S er hovedentreprenør.

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...