24. februar 2020

Klimasikring i dybden

Hos Zacho-Lind A/S oplever vi, at flere klimasikringsprojekter udføres mange meter under jordoverfladen. En spændende udvikling, som vi hilser velkommen.

For nylig lagde Zacho-Lind sidste hånd på en klimasikringsopgave for Novafos i Gladsaxe, hvor vi anlagde en større pumpestation og større ledninger. Arbejdet foregik dybt nede af hensyn til det hydrauliske kloakeringssystem.

Ti meter under overfladen

Den nybyggede pumpestation blev støbt i ti meters dybde, og dele af støbearbejdet blev udført fire meter under grundvandsspejlet.

”Vi ser flere og flere opgaver, hvor vi skal arbejde virkelig dybt nede, når vi etablerer nye bygværker,” siger Zacho-Linds direktør, Lars Klitmøller Christensen, og fortsætter: ”Det kræver, at vi kan håndtere mange teknisk vanskelige anlægsdiscipliner, såsom armering og støbning under vand samt lodret forankring af bunden.”

Rør i store dimensioner

Nye Ø1300 cm regnvandsledninger skulle samtidig forbedre kapaciteten i ledningsnettet. Lars Klitmøller Christensen tøver ikke med at kalde projektet meget komplekst.

For ikke blot foregik dele af arbejdet i dybe udgravninger; de store rør skulle også føres tværs under en stærkt trafikeret indfaldsvej til København i et område, der i forvejen var tætpakket med store forsyningsledninger og et 132 kV højspændingskabel.

”Zacho-Lind vil gerne løse den type projekter, fordi vi har de faglige kompetencer, der er nødvendige til opgaven,” siger Lars Klitmøller Christensen og uddyber: ”Vi udfører selv avancerede in situ-konstruktioner samtidig med, at vi har stor erfaring i at udføre komplicerede rørsystemer i områder, hvor der i forvejen ligger mange ledninger. Det er en ekspertise, der også styrker vores løsningsorienterede samarbejde med opgavens parter.”

Erfaring med klimasikring

Zacho-Lind har de senere år været hovedentreprenør på en række klimasikringsopgaver for kommuner og forsyningsselskaber.

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...