11. maj 2020

Kloak- og separeringsopgaver i vækst

I Zacho-Lind udfører vi mange kloakopgaver og projekter til separering af spildevand og regnvand. Det er resultatet af en vellykket satsning på området, hvor der har været særligt fokus på kvalitet og intern oplæring.

”Zacho-Lind har mange års erfaring i at udføre traditionelle kloak- og anlægsarbejder. Og det seneste år er vi gået målrettet efter at få flere opgaver inden for kloak og separering af spildevand og regnvand,” fortæller direktør i Zacho-Lind, Lars K. Christensen. ”På personalesiden har vi tilført medarbejdere med kompetencer inden for netop det område. Vi har desuden indkøbt afstivningssystemer til forskellige typer af udgravninger, ligesom vi har arbejdet med at forfine vores arbejdsmetoder,” uddyber han.

Separering af spildevand og regnvand for Novafos

Satsningen har givet pote med flere store projekter inden for området. Et af dem er en opgave i Hellerup for Novafos, hvor en omfattende klimasikring af området med separering af spildevand og regnvand er sat i gang. Opgaven er inddelt i etaper, og Zacho-Lind er hovedentreprenør på etape 5, der udføres mellem 2019 og 2021, og som omfatter etablering af 5,5, km regnvandsledninger.

Fleksible metoder til afstivning

Arbejdet foregår på mindre villaveje, og derfor har Zacho-Lind specialdesignet et afstivningssystem til opgaven og stedet. Systemet er let og fleksibelt og gør det lettere at arbejde med mindre maskiner på de smalle veje. Samtidig betyder det, at projektet smidigt kan flytte fra en etape til igangsættelsen af den næste.

Kvalitet og sikkerhed

Internt i Zacho-Lind er der blevet arbejdet med erfaringsudveksling og oplæring i medarbejderstaben. ”I Zacho-Lind har vi opgraderet på den interne videndeling, ligesom vi fra ledelsessiden har udpeget nogle faste arbejdsmetoder, som medarbejderne skal benytte ude i marken,” forklarer Lars K. Christensen. Det medvirker alt sammen til at styrke kvaliteten og sikkerheden i udførelsen. Samtidig yder ledelsen sparring til de enkelte projekter, og udførelsen bliver nøje tilpasset forholdene på hver enkelt opgave.

Godt rustet til nye opgaver Separering af regnvand

Hos Zacho-Lind fortsætter udviklingen. ”Kloak, separering og klimasikring er kerneopgaver for os, og vi har et solidt og gennemarbejdet fundament til også at byde ind på kommende opgaver,” slutter Lars K. Christensen.

Læs mere om Zacho-Linds arbejder inden for klimasikring eller forsyningsledninger.

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...