Rammeaftale for fjernvarmearbejder

Rammeaftale for planlagte arbejder og driftsarbejder på Næstved Fjernvarmes fjernvarmenet.

Aftalen udløb i maj 2020, men er blevet forlænget med et år.

Opgaverne på rammeaftalen spænder fra udførelse af stikledninger hos parcelhuskunder til transmissionsledninger i større dimensioner. Zacho-Lind har udført  nyanlæg og renoveringsopgaver samt planlagte opgaver og akutopgaver.

Vi har varetaget den samlede opgave med egne certifikatsvejsere og gravehold. Vi har ligeledes udført krympemuffer på opgaven og har stået for rørleverancen. Vi har også haft kundekontakt på opgaven, hvor vi har planlagt og udført indføringer på private matrikler.

På opgaven er der udført rørdimensioner fra ø26/90 mm flexrør til ø139-139/450 mm twinrør.