Fjernvarme med bypass-operation

Over en næsten toårig periode udførte Zacho-Lind et større arbejde på I/S Vestforbrændings hovedforsyningsledning, med anlæg af ny fjernvarmeledning, der skulle tilkobles hovedforsyningsledningen med hottap.

Som led i arbejdet etablerede Zacho-Lind en Ø508/710 mm fjernvarmeledning

Zacho-Lind var hovedentreprenør på opgaven og udførte jordarbejder, rørsmedearbejder og betonarbejder. EMS A/S udførte som underentreprenør hottappingløsningen for indskæring under højt tryk og temperatur (25 bar og 120°C.)

Arbejdet var underlagt skærpede sikkerhedskrav.