Nørrebrogade indvies før tid

Siden efteråret 2014 har Zacho-Lind haft travlt med at renovere Nørrebrogade på strækningen mellem Runddelen og Nørrebro Station. En opgave Zacho-Lind har udført for Københavns Kommune.

Den 27. november blev Nørrebrogades nye udseende fejret med en indvielse – tre måneder før oprindeligt planlagt.

Nørrebrogade har fået bredere fortove og cykelstier, og der er etableret busbaner. Der er desuden anlagt små pladser med træer langs sidegaderne og ny chausséstensbelægning på Nørrebros Runddel.

Zacho-Lind har under arbejdet haft stort fokus på afspærringer og sikkerhed for de mange cyklister og fodgængere, som færdes på Nørrebrogade. Desuden er arbejdet blevet planlagt, så der under udførelsen fortsat var adgang til Nørrebrogades mange butikker.

Læs Politikens omtale af indvielsen og fornyelsen af Nørrebrogade