Vores miljøledelsessystem systematiserer vores miljøindsats, så vi forebygger og minimerer risikoen for miljøproblemer, når vi udfører vores arbejdsopgaver. Miljøledelsessystemet lever op til gængse myndighedskrav og anerkendte standarder for miljøstyring. Det beskriver retningslinjerne for de indsatser, vi skal gennemføre for at beskytte miljøet under såvel projektering som udførelse.

Vi gennemgår kontroller og revisioner af de materialer, processer og aktiviteter, som vi benytter. Dermed sikrer vi, at vores materialer, processer og aktiviteter i mindst mulig grad påvirker såvel det eksterne miljø (materialer, energi og emissioner) som det interne miljø (arbejdsprocedurer, kontrolplaner og arbejdsmiljø).

Vi vedligeholder og videreudvikler miljøledelsessystemet via regelmæssige miljøgennemgange i virksomheden og på den enkelte entreprise. Gennem trænings-, udviklings- og kvalifikationsprogrammer videreuddannes alle medarbejdere, som udfører aktiviteter med relation til miljøledelse, så vores miljøprocedurer altid er up-to-date.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte os.

Dorte Povlsen

Kvalitets- miljø- og arbejdsmiljøleder

Telefon: +45 20 47 87 90
Email: dpo@zacho-lind.dk