Kvalitet

Vi sikrer et konsekvent højt kvalitetsniveau i alle vores projekter og opgaver ved at anvende vores kvalitetsstyringssystem.

Kvalitetsstyringssystemet lever op til gængse og anerkendte standarder for kvalitetsstyring. Systemet beskriver vores målsætninger og politikker, organisationsstruktur, ansvarsfordeling, procedurer for kontraktgennemgang, håndtering af ordrer, dokumentstyring, styring af registreringer, sporbarhed, styring af afvigelser og korrigerende handlinger samt interne audits, ledelsesevaluering, forretningsgange og ressourcer for gennemførelse af kvalitetsstyring.

For hver enkelt sag udarbejder vi en kvalitetsstyringshåndbog. Håndbogen er en samling dokumenter, der beskriver vores organisation, kvalitetsmålsætning og politikker, kvalitetsstyringssystem, projektgranskning, procedurer for modtage-, proces- og slutkontrol, interne audits og afleveringsforretningen. Håndbogen kan desuden indeholde retningslinjer for arbejdets udførelse og arbejdsinstruktioner.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte os.

Dorte Povlsen

Kvalitets- miljø- og arbejdsmiljøleder

Telefon: +45 20 47 87 90
Email: dpo@zacho-lind.dk