Arbejdsmiljø

Fokus på at skabe et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere indgår som en integreret del i alle vores aktiviteter. Vores arbejdsrelaterede aktiviteter skal derfor til enhver tid overholde procedurerne i vores arbejdsmiljøsystem og plan for sikkerhed og sundhed.

Vi sikrer et godt arbejdsmiljø via en systematisk, forebyggende indsats, hvor alle virksomhedens aktiviteter planlægges og udføres under størst mulig hensyntagen til den enkelte medarbejder, arbejdsmiljøet og de omgivelser, hvori aktiviteterne udføres. Vores medarbejdere uddannes til at varetage et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og vi forventer, at alle tager ansvar for sig selv og andre gennem opmærksomhed, eftertanke og et positivt engagement.

Vi arbejder målrettet på at undgå arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, for dermed at skabe en sund og sikker hverdag for alle medarbejdere. Vi gør en stor indsats omkring den generelle sikkerhed for vores medarbejdere på byggepladserne – blandt andet ved at udvikle og anvende tekniske hjælpemidler til at forebygge nedslidning. Desuden arbejder vi målrettet på at mindske ensidigt gentaget arbejde og unødig færden i støv og støj.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte os.

Dorte Povlsen

Kvalitets- miljø- og arbejdsmiljøleder

Telefon: +45 20 47 87 90
Email: dpo@zacho-lind.dk