15. november 2019

Klimatilpasning på Frederiksberg

Tilbage i foråret 2018 påbegyndte vi klimatilpasningen af boligområdet Domus Vista Park III på Frederiksberg, og her halvandet år senere er vi endelig ved vejs ende.

I går aftes blev der holdt en festlig afslutning af projektet for områdets beboere med kolde drikkevarer, en pølsevogn og et par ord fra både ejerforeningens formand Tim Thøgersen, Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen (K) samt projektejer Henrik Bay og projektleder Helle Rye Westphall fra Frederiksberg Forsyning.

Rådgiver COWI A/S og vi Zacho-Lind A/S var også inviteret til arrangementet.

Beboernes eget projekt

Formålet med projektet har været at afskære og forsinke regnvand fra tage og overflader, så kritiske stuvninger i terræn bliver begrænset under ekstremregn.

I forbindelse med en konkurrence sendte beboerne i sin tid selv idéen til projektet ind til Frederiksberg Forsyning med ønsket om at forebygge oversvømmelser, som man havde oplevet det tidligere under det store skybrud i 2011.

Uventede udfordringer

Selve opgaven blev godt påbegyndt, men udviklede sig dog efter opstart, da vi under gravearbejdet stødte på en del forurenet jord, som af hensyn til sikkerheden løbende skulle testes og håndteres, før resten af arbejdet i de specifikke områder kunne fortsætte. Projektet krævede derfor tæt koordinering og samarbejde med bygherre Frederiksberg Forsyning og rådgiver COWI A/S.

Det færdige resultat

På trods af udfordringerne lykkedes det os at klimatilpasse boligområdet gennem etablering af et faskineanlæg med plads til omkring 2000 m3 vand. Anlægget består af i alt fem bassiner, der enten nedsiver regnvandet til grundvandet eller sender vandet videre til kloakken, hvis bassinerne er overfyldte.

Dertil har vi etableret 420 m render i form af græsrabat, hvorigennem vandet kan sive ned eller føres videre til bassinerne, og to regnbede på i alt 28 m2.

Endeligt har vi stået for udgravning og bortkørsel af jord, stålkanter, tagnedløb, legepladser, beplantning samt belægning med de originale fliser.

Vi håber, at resultatet i fremtiden vil komme til stor glæde og gavn for områdets beboere.

Læs mere om Zacho-Lind A/S’ arbejde med klimatilpasning.

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...