19. december 2016

Klimasikring for HOFOR

Zacho-Lind har vundet opgaven med at klimasikre seks gårdrum på Hornemanns Vænge i Valby.

Gårdrummene skal etableres med hver sin løsning til at forsinke, opsamle og bortlede regnvand. Efterfølgende vil HOFOR indsamle data om, hvordan de forskellige metoder virker.

Løsningerne er en kombination af faskiner og regnvandsbede. Overfladerne bygges op med beplantning, der kan tåle store vandmængder. Områderne, der får karakter af enge skal højne den rekreative værdi i området.

Zacho-Lind er hovedentreprenør på opgaven og udfører hele opgaven med egne medarbejdere – det omfatter jordarbejde, etablering af skybrudsløsninger og den efterfølgende beplantning i området. Som en del af opgaven åbner Zacho-Lind i samarbejde med HOFOR A/S også projektet for områdets beboere, der inviteres med til at plante, når overfladen skal genetableres.

Zacho-Lind udfører løbende klimasikringsopgaver og afsluttede i juni 2016 en af de første store klimasikringsopgaver i København, Sankt Annæ Projektet, hvor Zacho-Lind var hovedentreprenør.

Læs mere om Zacho-Linds arbejde på Sankt Annæ Projektet.

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...