12. februar 2021

Industri- og privatkunder fik fjernvarme

4,5 km nyt fjernvarmenet til privatkunder og erhverv i Lyngby stod færdig i sidste kvartal af 2020. Zacho-Linds Fjernvarmeafdeling ser nu ind i 2021, hvor flere nye opgaver allerede er kommet ind.

Zacho-Lind afsluttede for nylig arbejdet på et større nyanlæg af fjernvarme i Lyngby for I/S Vestforbrænding. 4,5 km ny hovedledning og stikledninger blev lagt, så en række privatkunder og erhverv nu kan kobles på fjernvarmen. Zacho-Linds fjernvarmeafdeling med projektledelse, gravesjak og certifikatsvejsere arbejdede på opgaven fra september 2019 til sidste kvartal af 2020.

En fordel med med grave- og rørarbejder under samme tag

Der var mange typer af bebyggelser og kunder i opgaven, hvor vi anlagde fjernvarme til både store erhvervskunder som Haldor Topsøe og privatkunder i række- og parcelhuse samt etagebebyggelser.

Divisionschef for fjernvarme Nicolai Jørgensen ser tilbage på et veludført arbejde: ”Det har været et spændende projekt, med masser af opgaver for vores certifikatsvejsere og gravesjak i en lang periode. Han uddyber: ”På et stort projekt som dette har det klare fordele, at vi kan tilbyde en totalløsning, hvor vi både graver, svejser rør og udfører muffemontage. Det betyder, at der allerede fra starten er et fasttømret samarbejde, hvor folkene ved, hvornår de kan hjælpe de andre sjak, ligesom det også giver bygherre færre kontaktflader.”

Undervejs i projektet skulle fjernvarmerørene ledes under lokalbanen, og det blev løst med en gennempresning af ø630 mm stålrør, udført af Østergaard A/S.

2021 er åbnet med nye opgaver

Efter et veloverstået arbejde har Zacho-Lind retableret i området og pillet de sidste afspærringer ned. Derfor er det noget nær perfekt timing, at 2021 er åbnet med flere nye opgaver til fjernvarmeafdelingen,

Teamet fra Lyngbyopgaven er flyttet videre til nye opgaver og skal fra marts anlægge fjernvarme for Greve Fjernvarme. Samtidig er vi også godt i gang på en rammeaftale for Hvidovre Fjernvarmeselskab, hvor de nye tiltag for grøn omstilling betyder mange konverteringer fra gas og olie. Også Vallensbæk Fjernvarme står på opgavelisten for 2021 med stik til nye kunder.

Fjernvarmeentreprenør på hele Sjælland

Zacho-Lind udfører alle typer af fjernvarmeopgaver, over hele Sjælland – lige fra små reparationsarbejder til store langvarige opgaver med nyanlæg til industri og privatkunder. Samtidig arbejder den 40 mand store afdeling også på rammeaftaler, hvori indgår vagtordning og akutudkald.
Zacho-Lind har udført fjernvarmeopgaver siden begyndelsen af 1980’erne og kan i dag tilbyde en totalløsning med både jordarbejder, svejsninger og muffemontage.

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...